Chính sách bảo mật

Website TinhTinhTV.com (sau đây gọi tắt là TinhTinhTV) tôn trọng sự riêng tư của mọi Khách Hàng và cam kết bảo vệ sự riêng tư này phù hợp với chính sách bảo mật.

Chính sách bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) đã được thu thập trong quá trình bạn hoạt động trên website

  1.    WEBSITE TINHTINHTV.COM

TinhTinhTV KHÔNG thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, giới, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập website này.

  1.   SỬ DỤNG COOKIES CỦA CÁC BÊN THỨ BA

TinhTinhTV có thể lưu trữ thông tin về lịch sử của bạn trên trang của chúng tôi để sử dụng cho việc tối ưu nội dung website, hoặc hiển thị quảng cáo của các bên thứ ba:

  • Các nhà cung cấp bên thứ ba (Google, Facebook, vv..) sử dụng cookie để hiểnthij quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của bạn hoặc các trang web khác.
  • Việc Google hay Facebook sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép họ và các đối tác hiển thị quảng cáo đến người dùng dựa trên việc họ truy cập vào trang web của chúng tôi.
  • Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng dẫn người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info.)
  1.    LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG KHÁC

Website này có thể chứa những liên kết tới các trang web khác. TinhTinhTV.com không giám sát hoặc kiểm soát nội dung những trang này cũng như việc thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tại đó. TinhTinhTV không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào nào đối với các thông tin trên website đó và đề nghị bạn nên xem xét chính sách bảo mật riêng của từng website.

  1.    THAY ĐỔI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY

TinhTinhTV có thể cập nhật chính sách bảo mật. Mọi thay đổi sẽ được đưa lên website này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi.

5.    THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Với các câu hỏi về chính sách bảo mật, bạn hãy liên hệ với chúng tôi

TinhTinhTV.com

Tòa CT1, Khu đô thị The Pride, La Khê, Hà Đông, HN.

Hoặc gửi email tới chúng tôi: [email protected]